SOSIALTEAMET

 

 

Sosialgruppa i menigheten består av 6 personer. Vi har som mål å bidra til å skape arenaer der folk i menigheten kan være sammen, på tvers av alder.

Menigheten har i flere år hatt pot-luck hver 2. sabbat i måneden. Den foregår vanligvis på TBUS, og det er Kirsti Bøhmer som har hovedansvaret for den.

Noen ganger sørger sosialgruppa for at det er litt servering etter gudstjenestene på sabbaten. De dagene blir folk stående ekstra lenge og prater sammen, noe som er hensikten med serveringen.

Andre aktiviteter som sosialgruppa har stått for er

  • julebakst for menn-
  • bursdagfest for alle damer
  • sabbatstur for hele menigheten
  • felles middag for skolefamilien og menigheten

 

kristin-still016-small

Kristin Molstad Andresen
leder for sosialteamet
Mobil: 99746261
E-post: Kristinmandresen@gmail.com