BIBELEN FOR ALLE

gruppe-bibel-studium-bibel-time-moss-sda

Vi har flere bibelstudiegrupper hver lørdag – alltid en i aulaen og på biblioteket, ofte også en gruppe for elever i videregående skole og en engelsktalende gruppe.

Jesus sier at vi får når vi gir. De som deltar i bibelstudiet får derfor anledning til å gi en frivillig gave, og på denne måten bidra til at våre naboer under alle himmelstrøk får et bedre liv, fysisk og åndelig. Bak i studieheftet er det en såkalt misjonslesning for hver uke. Når vi hører om hva Gud kan gjøre gjennom alminnelige mennesker, er det sjanse for at vi blir inspirert til større generøsitet.

BIBELTIME HVER UKE

hjerte-bibel-ny-her-velkommen.jpg

Det finnes mye god litteratur som gir oss visdom og selvinnsikt, men vi tror at Bibelen er mer enn en god bok, for den er inspirert av Gud. Samtidig som Skriften er skrevet til den enkelte personlig, blir den enda bedre hvis vi leser den sammen med andre. I Adventkirken innbyr vi derfor til bibelstudium hver sabbat, før gudstjenesten. Hvert år tar vi utgangspunkt i fire forskjellige temaer. Hvert tema går over tolv eller tretten sabbater og det finnes bibelstudiehefter til dette.  Du er hjertelig velkommen. Kanskje kan du hjelpe andre til å forstå Guds ord klarere?

OGSÅ TID FOR BØNN

solveig5ny-transp-wp_20161110_18_01_00-small

Solveig Krusholm

Leder for sabbatskolen

Vi tar også tid til bønn, for Bibelen gir oss mer enn kunnskap. Den er en dynamisk bok som også kan forandre vår livsstil, slik at vi blir litt mer lik Jesus. Vi kan så å si «skrive» oss inn i bibelfortellingene, de er ikke død historie. Teksten er gyldig hver eneste dag i mitt liv.

Her finner du studiemateriell på nett:

http://bibelstudiet.no/