Misjonsteamet

Fokus på Jesus

love-1221444.jpg

Jesus ga følgende misjonsbefaling: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,18-20). Jesus var misjonær, utsendt fra himmelen, og han kaller oss til samme oppgave.

Nytteverdi

Helping-hands-1926704

Misjonsteamet i Tyrifjord Adventist-menighet ønsker å motivere, inspirere, opplære og utruste alle til oppgaven som misjonær i hverdagen. Vi ønsker å koordinere dette arbeid med deg, med andre avdelinger i menigheten og med andre aktører i nærområdet, så vi sammen kan være til mest mulig nytte for folk rundt oss. 

Ta kontakt

Philip Phillipsen-Center-Small

Philip Philipsen
Leder – Misjonsteamet

Vi håper å kunne hjelpe deg til å finne aktiviteter som du føler at du har «gaver» til å utføre. Gi dine forslag og meld din interesse.

Mobil: +47 47 468 426