Diakonitjeneseten

Formål

Helping-protection-442907

Formålet med diakoniteamet i menigheten er å ta vare på menighetsmedlemmer og andre gjennom å vise oppmerksomhet, omtanke og omsorg.

 

Spesielle behov

Helping-seniors-1505944

Diakoniet kan også bistå med å organisere praktisk hjelp til menighetsmedlemmer ved særskilte behov.

Typiske oppgaver

help-1265227

Typiske oppgaver er hjemmebesøk og hilsen og oppmerksomhet ved fødsels- og andre merkedager.