MisjonsteametDiakoniSosialteametADRA lokallagBønneteamet
20180416_TET6428

Jason Harral
Leder – Misjonsteamet

Misjonsteamet

Jesus ga følgende misjonsbefaling: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,18-20). Jesus var misjonær, utsendt fra himmelen, og han kaller oss til samme oppgave.

Misjonsteamet i Tyrifjord Adventist-menighet ønsker å motivere, inspirere, opplære og utruste alle til oppgaven som misjonær i hverdagen. Vi ønsker å koordinere dette arbeid med deg, med andre avdelinger i menigheten og med andre aktører i nærområdet, så vi sammen kan være til mest mulig nytte for folk rundt oss.

Vi håper å kunne hjelpe deg til å finne aktiviteter som du føler at du har «gaver» til å utføre. Gi dine forslag og meld din interesse.

Misjonsteamet

20180416_TET6428

Jesus ga følgende misjonsbefaling: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,18-20). Jesus var misjonær, utsendt fra himmelen, og han kaller oss til samme oppgave.

Misjonsteamet i Tyrifjord Adventist-menighet ønsker å motivere, inspirere, opplære og utruste alle til oppgaven som misjonær i hverdagen. Vi ønsker å koordinere dette arbeid med deg, med andre avdelinger i menigheten og med andre aktører i nærområdet, så vi sammen kan være til mest mulig nytte for folk rundt oss.

Vi håper å kunne hjelpe deg til å finne aktiviteter som du føler at du har «gaver» til å utføre. Gi dine forslag og meld din interesse.

Jason Harral
Leder – Misjonsteamet

Diakonitjenesten

Formålet med diakoniteamet i menigheten er å ta vare på menighetsmedlemmer og andre gjennom å vise oppmerksomhet, omtanke og omsorg.

Diakoniet kan også bistå med å organisere praktisk hjelp til menighetsmedlemmer ved særskilte behov.

Typiske oppgaver er hjemmebesøk og hilsen og oppmerksomhet ved fødsels- og andre merkedager.

Ta kontaktMobil: +47 469 56 623
DSC_0315

Mai-Britt Bunes
Leder – Diakonitjenesten

Diakonitjenesten

DSC_0315

Formålet med diakoniteamet i menigheten er å ta vare på menighetsmedlemmer og andre gjennom å vise oppmerksomhet, omtanke og omsorg.

Diakoniet kan også bistå med å organisere praktisk hjelp til menighetsmedlemmer ved særskilte behov.

Typiske oppgaver er hjemmebesøk og hilsen og oppmerksomhet ved fødsels- og andre merkedager.

Mai-Britt Bunes
Leder – Diakonitjenesten

DSC_0292

Kristin Molstad Andresen
Leder – sosialteamet

Sosialtemaet

Sosialgruppa i menigheten består av 6 personer. Vi har som mål å bidra til å skape arenaer der folk i menigheten kan være sammen, på tvers av alder.

Menigheten har i flere år hatt pot-luck (alle tar med litt mat hver) hver 2. sabbat i måneden. Den foregår vanligvis på TBUS, og det er Kirsti Bøhmer som har hovedansvaret for den.

Noen ganger sørger sosialgruppa for at det er litt servering etter gudstjenestene på sabbaten. De dagene blir folk stående ekstra lenge og prater sammen, noe som er hensikten med serveringen.

Andre aktiviteter som sosialgruppa har stått for er julebakst for menn, bursdagfest for alle damer, sabbatstur for hele menigheten og felles middag for skolefamilien og menigheten.

Ta kontaktMobil: +47 997 46 261

Sosialtemaet

DSC_0292

Sosialgruppa i menigheten består av 6 personer. Vi har som mål å bidra til å skape arenaer der folk i menigheten kan være sammen, på tvers av alder.

Menigheten har i flere år hatt pot-luck (alle tar med litt mat hver) hver 2. sabbat i måneden. Den foregår vanligvis på TBUS, og det er Kirsti Bøhmer som har hovedansvaret for den.

Noen ganger sørger sosialgruppa for at det er litt servering etter gudstjenestene på sabbaten. De dagene blir folk stående ekstra lenge og prater sammen, noe som er hensikten med serveringen.

Andre aktiviteter som sosialgruppa har stått for er julebakst for menn, bursdagfest for alle damer, sabbatstur for hele menigheten og felles middag for skolefamilien og menigheten.

Kristin Molstad Andresen
Leder – sosialteamet

ADRA lokallag

Vi har en visjon om å skape møteplasser for inkludering i nærmiljøet som bidrar til trygghet, fellesskap og engasjement for vanskeligstilte mennesker. Vi legger vekt på ADRA Norges sett av verdier: respekt, omsorg, rettferdighet, engasjement, integritet og åpenhet.

ADRA Norge Tyrifjord lokallag jobber for å motivere og utruste folk til omsorg og samfunns-ansvar både globalt og i nær-miljøet. Lokallaget engasjerer menighetens medlemmer og andre i sosialt arbeid, inn-samlingsaktiviteter og profilering av ADRAs arbeid i lokalmiljøet. Bli med og gjør en forskjell!

Tyrifjord lokallag er opprettet av Adventistkirken Tyrifjord og bygger på menighetens ønske om å hjelpe folk som trenger det basert på omsorg og medmenneskelighet. Alle aktiviteter planlegges og gjennomføres uavhengig av etnisitet, kjønn, økonomisk, politisk eller religiøs tilhørighet.

Ta kontaktMobil: +47 994 88 343
DSC8592

Jason Harral
Leder – ADRA lokallaget

ADRA lokallag

DSC8592

Vi har en visjon om å skape møteplasser for inkludering i nærmiljøet som bidrar til trygghet, fellesskap og engasjement for vanskeligstilte mennesker. Vi legger vekt på ADRA Norges sett av verdier: respekt, omsorg, rettferdighet, engasjement, integritet og åpenhet.

ADRA Norge Tyrifjord lokallag jobber for å motivere og utruste folk til omsorg og samfunns-ansvar både globalt og i nær-miljøet. Lokallaget engasjerer menighetens medlemmer og andre i sosialt arbeid, inn-samlingsaktiviteter og profilering av ADRAs arbeid i lokalmiljøet. Bli med og gjør en forskjell!

Tyrifjord lokallag er opprettet av Adventistkirken Tyrifjord og bygger på menighetens ønske om å hjelpe folk som trenger det basert på omsorg og medmenneskelighet. Alle aktiviteter planlegges og gjennomføres uavhengig av etnisitet, kjønn, økonomisk, politisk eller religiøs tilhørighet.

Jason Harral
Leder – ADRA lokallaget

20180407_TET5874

Else Guleng
Leder – bønneteamet

Bønneteamet

Jeg har opplevd at en av de beste måtene å bli kjent med andre på er å be sammen. Bønn er en spesiell gave som Gud har gitt oss slik at vi kan blant annet bli bedre kjent med ham, bli bedre kjent med hverandre, støtter hverandre og utløser Guds kraft.

En gang i året arrangerer vi noe som heter 10 dager med bønn i januar måned. Dette er noe som alle Adventistkirkene i verden kan bli med på. Jeg synes at det er en fin måte å huske på at den gode nyheten om Jesu kjærlighet skal til hele verden. Kom og begynn året med bønn!

Vi har en ordning hvor bønneemnene som har kommet inn blir bedt for hver dag av oss som er bønnepartnere. Har du et ønske om forbønn, kan du ta kontakt med meg.

Ta kontaktMobil: +47 458 02 821

Bønneteamet

20180407_TET5874
Jeg har opplevd at en av de beste måtene å bli kjent med andre på er å be sammen. Bønn er en spesiell gave som Gud har gitt oss slik at vi kan blant annet bli bedre kjent med ham, bli bedre kjent med hverandre, støtter hverandre og utløser Guds kraft.

En gang i året arrangerer vi noe som heter 10 dager med bønn i januar måned. Dette er noe som alle Adventistkirkene i verden kan bli med på. Jeg synes at det er en fin måte å huske på at den gode nyheten om Jesu kjærlighet skal til hele verden. Kom og begynn året med bønn!

Vi har en ordning hvor bønneemnene som har kommet inn blir bedt for hver dag av oss som er bønnepartnere. Har du et ønske om forbønn, kan du ta kontakt med meg.

Else Guleng
Leder – bønneteamet