BETWEENS

Lena-Still019

Kontaktperson for gruppen er:
Lena Søreide Lijkendijk
Mail: Lena.soreide@mac.com
Mob: 92449961

 

 

 

Betweens er en gruppe som har til hensikt å skape et miljø for menighetens barn i alderen 10-12 år og vennen deres og styrke deres relasjon til menigheten og Gud. 
Gruppen organiseres av et team av foreldre og engasjerte menighetsmedlemmer som konstituerer seg selv. 
 

Aktiviteter:
Vi møtes ca 1 gang i måneden til spill, lek, en liten andakt og lett servering. Som oftes i private hjem.  Noen aktiviteter arrangeres i samarbeid med tenåringslaget LINK. 

Vi har en egen Facbook gruppe.